Nieuws

klik hier

Activiteiten

klik hier

Business Club

klik hier

Webshop

klik hier

Veilige omgeving binnen v.v. Zwaluwen

Het bestuur van de Zwaluwen wil een veilige omgeving voor alle leden nastreven. Er is een normen en waarden beleid vastgesteld en het bestuur inventariseert ieder jaar of de vrijwilligers een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben.

Om het beleid verder invulling te geven heeft het bestuur een VCP
(Vertrouwenscontactpersoon) aangesteld in de persoon van Liesbeth Akkerman. De volgende stap die het bestuur wil nemen, is het volgen van een stappenplan om op een eenvoudige manier tot inzicht te komen in wat een vereniging nog meer kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Het stappenplan zit vol met praktische documenten voor beleid, gedragsregels en tips voor het positioneren van de vertrouwenscontactpersoon. De komende maanden gaat het bestuur met de VCP dit plan doorlopen en zult u wellicht daar in aanraking mee komen. Met name in stap 2 zullen een aantal vrijwilligers binnen de vereniging vragen worden gesteld aan de hand van een vragenlijst m.b.t. grensoverschrijdend gedrag.

Het stappenplan bestaat uit 5 stappen namelijk :
Stap 1: Hoe maken we een vereniging veilig?
Stap 2: Wat kan beter? (inclusief checklist grensoverschrijdend gedrag) 
Stap 3: Wie doet er mee?
Stap 4: Wat spreken we af?
Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp? (inclusief checklist beleid en communicatie)

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Lex Boers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *