Nieuws

klik hier

Activiteiten

klik hier

Business Club

klik hier

Webshop

klik hier

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: maandag 17 oktober

Hierbij nodigt het bestuur van v.v. Zwaluwen alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2022/2023, die zal worden gehouden op maandagavond 17 oktober 2022 in ons clubgebouw aan de Zwaluwenlaan te Vlaardingen; aanvang 20.00 uur.

Indien je voor de vergadering in het bezit wilt zijn van de notulen en/of de financiële stukken (incl. toelichting), dan kun je hiertoe vanaf per e-mail een verzoek doen aan de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl). Ook afmeldingen kunnen gedaan worden via de secretaris op bestuur@vvzwaluwen.nl.

Uiteraard zullen wij op deze avond ook alle jubilarissen in het zonnetje zetten en onze jaarcijfers met jullie delen. 

Wij hopen op deze avond dan ook zoveel mogelijk leden te verwelkomen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *