Nieuws

klik hier

Activiteiten

klik hier

Business Club

klik hier

Webshop

klik hier

Lid worden


  Inzet als vrijwilliger:
  Zwaluwen kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten dat de ouder/verzorger daarin "af en toe" een bijdrage levert. Wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Aan de hand van de aangegeven voorkeur(en) zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw inzet voor de vereniging kan zijn. Ouder/verzorger is bereid zich incidenteel in te zetten als:  Met ingang van seizoen 2020/2021 wordt de contributie inning verzorgt door middel van het NIKKI contributie platform. NIKKI is dan ook de partij die de contributie zal factureren namens V.V. Zwaluwen.

  Lees hier de gedragscode en huishoudelijke reglement

  Wij nemen contact op met u voor een proeftraining.


  Bij uitschrijving klik hier voor het afmeldingsformulier.

  De gegevens, vermeld op dit aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt ivm sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclame acties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB ivm de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn, dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van oa KNVB-sponsors en ter beschikking stelt ivm onderzoeksactiviteiten. Ondergetekende geeft tevens aan bekend te zijn met en zich te houden aan het Algemeen Reglement van de vereniging, waaronder in het bijzonder de hierin opgenomen Gedragscode. Het Algemeen Reglement is te vinden om de website van de vereniging. Ondergetekende verklaart zich er voorts mee akkoord, dat oproepingen door het bestuur voor ledenvergaderingen worden gedaan via het bovengenoemde e-mailadres en draagt er zorg voor dat de vereniging steeds beschikt over zijn/haar juiste e-mailadres.